Fel i fastighet

Hej. Jag har nyligen köpt en fastighet med 2 st uthus (garage samt bod) nu har det framkommit att boden inte står på fastighetens mark utan på kommunens mark. Tidigare ägare har inte haft något arrendeavtal med kommunen. I köpebrevet (objektsbeskrivningen) står boden upptagen tillsammans med huset och garaget. Fastighetskarta fick vi inte ta del av och det fanns ingen fastighetskarta upptagen i köpebrevet. Kan jag kräva ekonomisk ersättning från mäklaren alt säljaren då objektsbeskrivningen har visat sig vara falsk avseende boden?

Lawline svarar

Hej, Enligt 4:19 § 1 st. har du i första hand rätt till prisavdrag, eventuellt hävning av köpet p.g.a. fel i fastighet. Du har dessutom rätt till skadestånd om fastigheten avviker från det som säljaren anses ha utfäst. I och med att boden står i objektbeskrivningen kan anses det som en utfästelse från säljarens sida. Det är klart att det är ett fel i fastigheten eftersom denna avviker från vad som sägs i avtalet. Du har dock en viss undersökningsplikt enligt 4:19 § 2 st. Du kan inte åberopa ett fel som du borde ha upptäckt vid en undersökning före köpet. Av NJA 1983 s. 858 framgår det att en utfästelse från säljaren om fastighetens areal befriar köparen från undersökningsplikt beträffande storleken om detta fel inte kunde uppfattas vid en okulärbesiktning av fastigheten. Du har med andra ord goda chanser att få prisavdrag om felet inte kunde upptäckas vid en besiktning. Detta får du kräva av säljaren i så fall. Du kan väcka talan mot fastighetsmäklaren om skadestånd för att denna inte har upplyst dig om vissa omständigheter och därmed handlat i strid med god fastighetssmäklarsed. Du har dock bättre chans att få upprättelse om du kräver prisavdrag från säljaren. Med vänliga hälsningar
Kevin ÖksuzRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Köp och hyra av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000