Störande grannar hyresrätt, åtaganden som kan göras

Jag bor i en hyresrätt och har en granne ovanför som för mycket oväsen både dagtid samt under sena kvällar. Detta har pågått i drygt 5 år. Jag har varit i kontakt med hyresvärden¨flera gånger och deras svar är att jag ska ringa störningsjouren samt föra störningsjournal för att kunna driva ett mål i hyresnämnden. De har även erbjudit mig att få byta lägenhet. Min fråga till er är allts: Vad bör jag göra i detta läge samt vilka möjligheter till repressalier finns mot min granne?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Frågan regleras i hyreslagen som finns i jordabalkens 12 kap. som kallas för ”hyreslagen”. Hyreslagen gäller mellan hyresvärd och hyresgäst. Störningar i boendet, som till exempel störande grannar, regleras i 25 § hyreslagen. Där stadgas det att en hyresgäst ska se till att de som bor i hans omgivning inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Här får man göra en skälighetsbedömning och söka stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar som ska tålas. Utgångspunkten blir allmänhetens uppfattning. Exempelvis tas det ingen hänsyn till känsliga personer eller till nattarbetande. Hyresvärden ska enligt samma paragraf ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör. Om inte era grannar rättar sig efter tillsägelsen och störningarna kvarstår kan deras hyresrätt förverkas enligt 42 § 1 st. 6 p. HL.? Alltså, eftersom du redan kontaktat din hyresvärd och påtalat störningarna från din granne är det beroende på hur grava störningarna är, upp till din hyresvärd att säga upp avtalet med dina grannar enligt 12 kap. 42 § 1 st. 6 p. JB. Om din hyresvärd inte anser att störningarna är så pass allvarliga att en uppsägning av avtalet blir aktuellt kan du själv, som din hyresvärd har påtalat, driva detta själv i hyresnämnden. Hyresnämnden kan då besluta att värden ska göra något åt saken. Det gäller dock bara om de störande ljuden är så allvarliga att de klassas som en störning i lagens mening. Du kan i så fall också eventuellt ha rätt till nedsatt hyra under den tid som störningarna pågår, räknat från tidpunkten då du anmälde störningarna till värden. Därför är det bra att du för loggbok och samlar in andra bevis som stödjer att dina grannar beter sig som störande enligt lagens mening. Det är även bra som din hyresvärd rekommenderar att ringa er störningsjour vis störningar. Jouren rycker ut och pratar med störande grannar, ger värden en skriftlig förklaring om vad som hänt och ställer upp och vittnar om händelsen går så långt som till domstol. Du kan ta hjälp av Hyresgästföreningen att göra en bedömning om störningarna är så allvarliga att du har möjlighet till framgång, om du är medlem hos dem. Du kan nå dem på 0771-443 443. Tyvärr finns det inga andra repressalier som du kan företa mot din granne. Om din hyresvärd erbjudit dig att byta lägenhet bör du möjligtvis överväga detta erbjudande om du inte skulle få framgång i Hyresnämnden. Lycka till! Vänligen,
Isabelle JanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000