Övertagande av hyresrätt

Hej! Sambo med tjej som flyttade in i min hyresrätt för ca 2år sedan med sin nu 20 åriga dotter som avslutar skolan i sommar 2012. Vi ska separera. Hon vill ej flytta. Hon har ingen fast inkomst. Hon har stora skulder i förhållande till hennes ekonomi. Jag står för alla kostnader, hyra, el, telefoni etc, samt att allt står skrivet på mig. Hon betalar endast mat till sig och hennes 20 åring, häst m. stall, och allt annat som tillhör henne. Vem ska flytta? Har jag rätt att avvisa henne från lgh?

Lawline svarar

Hej, Svaret på din fråga regleras av 22§ 1 st. sambolagen, som du finner genom att klicka på följande länk: https://lagen.nu/2003:376 Däri stadgas att om den ena sambon innehar en hyresrätt eller bostadsrätt som utgör gemensam bostad, men inte samboegendom, har den andra sambon rätt att överta bostaden efter samboförhållandets upphörande om den sambon bäst behöver bostaden och det kan anses skäligt. Om gemensamma barn inte finns krävs dock att synnerliga skäl talar för ett övertagande av bostaden. Jag presumerar att din lägenhet inte förvärvades för gemensamt bruk och utgör således inte samboegendom. Det följer nämligen av 3§ sambolagen att samboegendom utgörs av bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk. Eftersom ni inte har gemensamma barn, och jag utgår ifrån att ni heller inte har haft gemensamma barn, krävs att synnerliga skäl talar för att din sambo skall få överta bostaden, med stöd av 22§ 1 st. sambolagen. Vad som utgör synnerliga skäl skall bedömas i varje enskilt fall, men nämnas kan att lokutionen skall tolkas restriktivt. Ett exempel på vad som kan anses vara tillräckligt för att synnerliga skäl skall anses föreligga är att en sambo är gravid med ett gemensamt barn. Enligt min åsikt bör inte "synnerliga skäl" anses föreligga i ert fall. Jag är dock inte lämpad att göra den bedömningen, då jag inte känner till samtliga omständigheter i ert fall. Mitt svar är således att om synnerliga skäl talar för det så kan din sambo ha rätt att överta din hyresrätt, med stöd av 22§ 1 st. sambolagen. "Synnerliga skäl" skall dock tolkas restriktivt och en bedömning görs i varje enskilt fall. Om inte synnerliga skäl anses föreligga har du rätt att kvarstanna i din lägenhet. Jag hoppas att mitt svar är till din hjälp. Om du har andra frågor angående er angående er kommande separation är du välkommen att ställa dessa. Vänligen,
Azra SkorupanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”