FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 08/11/2006

Könsdiskriminering i lönesättning

Jag har varit anställd på ett företag i ca 3 år. Företaget tillämpar de vanliga "handelsavtalen" och har så gjort sedan jag började. När jag började hade jag med mig 3 års erfarenhet som dokumenterades i avtalet till 2 år. Jag har under tiden jag har arbetat där inte kommit upp i det antalet timmar som krävs för att få högre ersättning pga erfarenhet. Nu i somras började min 3 år yngre bror(han är 19 år gammal, jag är tjej, 22) på företaget, och hade inte med sig någon erfarenhet, och bad vid kontraktskrivandet inte om någon sådan heller. Han fick dock 2 års erfarenhet inskrivet för att chefen ville "vara schysst". Han har precis samma arbetsuppgifter som jag hade när jag började arbeta där, men som jag inte har längre eftersom jag numera bara arbetar extra (dvs jag har inget "ansvar" längre). Dock i början när min brors avtal skrevs anställdes han endast som extrapersonal, dvs han hade inga "ansvarsområden" när kontraktet skrevs. När lönespecarna i somras landade på köksbordet såg jag att han har ungefär 4 kronor mer i lön än vad jag har. Jag tyckte det verkade märkligt och undersökte saken. En annan tjej som började på samma jobb i somras, fast är ett år äldre än min bror (och alltså två år yngre än mig) har 6 kronor mindre i lön i timmen än min bror. Hon har 2 års dokumenterad erfarenhet, men fick ingen erfarenhet inskrivet i kontraktet. Hon arbetar som jag extra och har alltså inte heller ngt "ansvar" i butiken. Jag blev mycket ledsen när jag upptäckte detta och ville inte riktigt tro på att de ger olika lön för olika arbete och har drivit frågan med min chef som nonchalerar problemet och inte tar tag i saken. Eftersom jag börjar bli mer och mer arg undrar jag om det är tillåtet att göra så som mitt jobb har gjort eller om det är diskriminering? Skulle bli oändligt tacksam om någon ville hjälpa mig!

Lawline svarar

Hej! Din fråga behandlar misstanke om könsdiskriminering avseende lönesättning. Att sådan diskriminering är förbjuden stadgas i jämställdhetslagen § 15 och § 17. Lagen hittar du http://lagen.nu/1991:433. 10 § ålägger även arbetsgivaren att en gång per år kartlägga och analysera löneskillnader på arbetsplatsen för att se om kvinnor eller män könsdiskrimineras. Frågan om det föreligger könsdiskriminering kräver en grundlig undersökning av omständigheterna i det enskilda fallet. Det framgår inte helt tydligt i din fråga vad skillnaderna är mellan din brors och ditt/din kollegas arbeten. Om din bror av någon saklig anledning nu har ett visst ansvarsområde så skulle det kunna berättiga till en högre lön. Denna fråga är dock svår för mig att bedöma, då jag inte har några detaljerade fakta om ansvarsfördelningen på din arbetsplats. Av din fråga verkar det som att samtliga anställda har bestämmelser i anställningsavtalet om att lönen ska grundas på en viss erfarenhet. Du har angett att arbetsgivaren tillämpat detta erfarenhetskriterium på ett felaktigt sätt och att detta felaktiga agerande haft samband med kön. Vid tvister i domstol om könsdiskriminering så ska den som anser sig diskriminerad visa på omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon blivit diskriminerad. Om detta lyckas så tvingas arbetsgivaren visa att diskriminering inte förekommit, 45 a § jämställdhetslagen. Om arbetsgivaren i det läget misslyckas visa att diskriminering inte förekommer så är det könsdiskriminering. Du skulle kunna anföra att den felaktiga tillämpningen av erfarenhetskriteriet och lönesättningen i övrigt ger anledning att anta könsdiskriminering, men som jag förklarade ovan så beror bedömningen på även andra omständigheter. Vid diskriminering i strid med jämställdhetslagen kan skadestånd för kränkning av den anställde utdömas, 25 §. Om du inte får en trovärdig förklaring av din arbetsgivare kan du vända dig till ett fackligt ombud på din arbetsplats (om ett sådant finns) eller ta kontakt med den fackförening som din arbetsgivare har kollektivavtal med. Handels hemsida finner du www.handels.se. Du kan också ta kontakt direkt med Jämställdhetsombudsmannen, som är den statliga myndighet som ska se till att jämställdhetslagen efterföljs. Denna myndighets hemsida finns www.jamombud.se. Med vänlig hälsning
Emil JohanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?