Sambos arvsrätt om särkullbarn finns

Kalle och Kajsa är sambo, de har en gemensam dotter. Kalle har också en dotter som han inte har haft kontakt med på 30 år. Kajsa har en son sen ett tidigare äktenskap. Kalle har fått cancer. Vad händer om han avlider? Kalle och Kajsa bor i ett hus som de gemensamt har flyttat in i men som Kajsa står som ägare till.Hur ska Kajsa kunna bo kvar i huset om Kalle dör? De har inga papper skrivna mellan sig.Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej! Om Kalle avlider så kommer Kajsa, om hon begär bodelning enligt 8 §, ha rätt till halva huset och hälften av bohaget (dvs. möbler, hushållsmaskiner och liknande). Kalles pengar på banken, ev. bil och fritidshus m.m. har Kajsa inga rättigheter alls till. Detta samt andra halvan av huset och bohaget kommer istället delas lika mellan Kalles dotter som han inte haft kontakt med på 30 år och hans andra dotter som han har gemensamt med Kajsa enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken. För att Kajsa ska kunna behålla så mycket som möjligt om Kalle avlider så måste Kalle och Kajsa upprätta ett testamente sinsemellan. Där kan de ex. skriva in att Kajsa ska ärva Kalle med fri förfoganderätt. Barnen kommer då endast kunna få ut hälften av vad de annars skulle ha ärvt på en gång vid Kalles död, deras s.k. laglott,- resterande kommer de att ärva när även Kajsa avlider. De får också endast ut pengar överhuvudtaget om de begär jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3 § Ärvdabalken. Barnen kan också avstå sitt arv och välja att ta ut hela när även Kajsa dör - men detta innebär ju givetvis en risk för barnen då arvet kan minska i värde mellan det tillfälle då Kalle går bort och då Kajsa avlider. I testamentet kan de alternativt skriva att Kajsa ska ärva Kalle med full äganderätt. Kalles två barn kommer då, om de begär jämkning av testamentet, kunna få ut sin laglott enligt ovan. Allt annat kommer Kajsa ärva och vid hennes död är det hennes arvingar som kommer ärva all kvarlåtenskap efter henne. Om syftet är att dottern som Kalle inte haft kontakt med på 30 år ska få så lite som möjligt och man hellre vill att Kajsas son ska få mer i arv är det senare alternativet att rekommendera, i annat fall är det första mer lämpligt. För att få till en bra utformning av testamentet och se till att allt blir såsom ni önskar skulle jag rekommendera att ni kontaktar en jurist specialiserad på familjerätt. Ett alternativ är ju givetvis också att gifta sig, Kajsa kommer då att ärva före Kalle och Kajsas gemensamma dotter enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken. "Problematiken" med den andra dottern löses dock inte genom ett giftemål utan då behövs ett testamente. Lycka till! Vänliga hälsningar,
Fanny OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”