Avtalsbundenhet

2012-05-07 i Avtal
FRÅGA
Min chef lovade mig halvårs tj.ledighet via mail som han senare tog tillbaka via mail, kan han göra det eller är löftet bindande?
SVAR
Hej och tack för din fråga.

Som jag uppfattar din fråga hade du och ditt chef ingått ett avtal där du beviljades tjänstledigt. Huvudregeln vid avtal är "pacta sunt servanda" och innebär att avtal ska hållas. Det framgår av
1 § Avtalslagen. Det innebär att din chef är bunden till det han har sagt.

Det framgår inte av din fråga varför du vill vara tjänstledig. I vissa fall har arbetstagare lagstadgad rätt till ledighet. Sådan rätt gäller för studier,föräldraledighet, vård av närstående samt bildande av näringsverksamhet. Om ditt behov av ledighet rör någon sådan fråga finns särskilda bestämmelser. Återkom gärna med ytterligare funderingar om du har frågor kring detta.

Länk till Avtalslagen: http://www.lagen.nu/1915:218

Med vänlig hälsning

Ester Sandgren
Ester Sandgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll