FrågaAVTALSRÄTTAvtal05/05/2012

Friskrivning efter avtalets ingående

Kan en friskrivning inngåes etter at kontrakten er inngått og pengene betalat. Feilen ble oppdaget etter kontraktsinngåelse og innrømmet av selger. reduksjon i pris ble gitt mot friskrivning fra detta punkt i frågelistan. Er det lov?

Lawline svarar

Hej! Vad jag kan förstå så har det gjorts en friskrivning efter att avtalet har ingåtts och skrivits under. Om så är fallet så gäller som utgångspunkt inte friskrivningen. När ett avtal ingås så har man accepterat de villkor som står i avtalet och om det är någonting som är viktigt så ska det stå med i avtalet. En friskrivning är ofta en betydande klausul som kan påverka innebörden av avtalet väldigt mycket och en friskrivning som inte finns med i avtalet gäller därför normalt sett inte. Det är mycket viktigt att känna till att avtal kan ingås både muntligt och skriftligt. Om det gäller fastigheter så måste det dock vara skriftligt. Om det är exempelvis en bil som har sålts så räcker det istället med ett muntligt avtal, vilket då kan vara gällande parallellt med ett skriftligt. Annorlunda uttryckt så fäster man stor vikt vid parternas avsikter med avtalet och vad man faktiskt har kommit överens om. I sådana fall kan en friskrivning vara giltig om den är överenskommen, men inte står i det skriftliga avtalet. Det är naturligtvis väldigt svårt att bevisa att man har kommit överens om en friskrivning i sådana fall. Läget kompliceras ytterligare av vilka som är avtalsparter. Då en konsument ingår ett avtal med en näringsidkare så ställs det högre krav på tydlighet och utformningen av avtal hos näringsidkaren. Det är normalt sett näringsidkaren som utformar avtalen. Står ingen friskrivning med i ett sådant avtal är det näst intill omöjligt att hävda att en sådan ska gälla efter att avtalet har ingåtts. En grundläggande princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Det innebär bland annat att avtalet inte kan ändras efter att det är ingått, förutsatt att inte båda parter går med på det. Om det är så att ni inte har kommit överens om någon friskrivning vid avtalets ingående och säljaren sedan kommer och lägger till en sådan friskrivning så är den inte giltig. Om det skulle bli en tvist i domstol så måste säljaren bevisa att ni hade kommit överens om en sådan friskrivning. Återkom gärna med fler detaljer om vad det är som har sålts och vem som har köpt vad och fått prisreduktion så kan en mer precis bedömning göras. Om det dock rör sig om en fastighetsförsäljning så kan jag säga med relativt stor säkerhet att friskrivningen inte kan göras gällande i efterhand, främst med tanke på det stränga kraven på avtalets skriftliga form vid sådana försäljningar. Vänliga hälsningar
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning