Kommersiell användning av design upplagt på internet

Får jag lov att använda mig av en design som finns på flera olika hemsidor och dyl. på nätet, tillverka den och sedan sälja den?

Lawline svarar

Tack för din fråga. Detta regleras i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, upphovsrättslagen. Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket. Upphovsrätt innefattar rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, 1-2 §§ upphovsrättslagen. Svaret är alltså nej, inte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren, eller den som han eller hon har överlåtit sina rättigheter till. Var och en får dock för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk, 12 § upphovsrättslagen. Ett verk anses offentliggjort, då det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten, 8 § upphovsrättslagen. Med privat bruk menas att kopian enbart får användas i privatlivet och inom familje- och umgängeskretsen. Kopior får alltså inte framställas i syften som är direkt eller indirekt kommersiellt. Källa: lagen.nu
Lars BålmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000