FrågaSKATTERÄTTÖvrigt21/10/2006

Anskaffningsutgift vid gåva

Jag skall sälja min andel av en fastighet till den andra delägaren, vi har fått fastigheten i gåva och jag vill inte ha min andel, när jag säljer räknas det som en försäljning med reavinstskatt, mitt ingångsvärde = 0 eftersom det är en gåva?

Lawline svarar

Hej, Eftersom att en fastighet som någon ger bort i gåva inte betraktas som en avyttring, blir givaren inte föremål för någon kapitalvinstbeskattning. Istället är det i dessa fall mottagaren av gåvan som blir det när denne avyttrar densamma. Vid beräkning av skatten (som följer vanliga regler kring kapitalvinster/kapitalförluster) används enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen http://lagen.nu/1999:1229 den s.k. kontinuitetsprincipen. Med detta menas att mottagaren inträder i givarens skattemässiga situation – med andra ord ska du som mottagare därför använda dig av givarens anskaffnings- samt eventuella förbättringsutgifter. Om du vill ha mer information är skatteverkets hemsida http://www.skatteverket.se/ mycket bra. Mvh
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?