Klander av testamentet

Hej!Min fråga gäller namnteckningar i ett inbördes testamente.Två personer har undertecknat,men det syns tydligt att samma person har skrivit bådas namn. .Hur ska jag bevisa att samma person skrivit bådas namn? Testamentsvittnen finns.Kan testamentet ogiltigförklaras? Tack för hjälpen!

Lawline svarar

Hej! Ärvabalken, förk. ÄB, är tillämplig: https://lagen.nu/1958:637 Det första du måste tänka på är att du måste klandra testamentet inom 6 månader från den dagen du blev delgiven testamentet 14 kap 4-5 §§ ÄB. Eftersom då kravet på vittnet enligt dig inte är uppfyllt, det krävs två vittnen, 10 kap 1 § ÄB, blir då testamentet ogiltigt, 13 kap 1 § ÄB. Gällande bevisningen säger 10 kap 2 § 2 st ÄB att intyget från vittnen ska äga tilltro, såframt omständigheter ej förekommer som förringar intygets trovärdighet. Paragrafen ger uttryck för att du kommer ha bevisbördan, dvs om inte du kan bevisa det antas motsatsen vara det korrekta, för att testamentet ska vara ogiltigt. I NJA 1994 s.34 säger högsta domstolen att den som klandrar måste göra det sannolikt att den föreskrivna formen vid testamentets upprättande inte iakttagits. Detta kan du göra genom att kalla båda vittnena till en rättegång samt kalla en expert på handstilar som expertvittne. Med vänliga hälsningar
Markus GidbarkRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”