Besittningsrätt till lös egendom?

2012-04-30 i Avtal
FRÅGA
Hej! Min farbror skaffade en hund för några år sedan som han inte riktigt kunde ta hand om. Han lät hunden bajsa och kissa inne ibland eftersom han glömde bort att gå med honom eller i alla fall inte gick tillräckligt ofta. Ibland släppte han bara ut hunden utanför lägenheten (bostadsområde med många hyreshus) och gick ner och hämtade hunden efter en halvtimme. Mina föräldrar reagerade starkt på detta och föreslog att hunden skulle bo hos dem i stället. De har samma sommarhus så min farbror skulle få träffa hunden där några månader om året. Min farbror sa ja till detta och så har det varit i några år nu. Han har alltså släppt hunden men vill inte sälja den. Han har den heller inte på sommaren, utan den bor fortfarande hos mina föräldrar. Han tar alltså inget ansvar för den under den gemensamma perioden. Mina föräldrar betalar allt för hunden, försäkring och mat och får ingen ersättning för detta. Vill heller inte ha det. De älskar hunden och sköter om den jättebra. Min fråga är: kan min farbror ta tillbaks hunden hur som helst? Eller finns det någon "besittningsrätt"? Mvh Lena
SVAR
Hej,

Tack för din fråga.

En hund betraktas rättsligt som lös egendom. Om inte äganderätten på något sätt, t.ex. genom en överlåtelse eller en gåva, har övergått från din farbror till dina föräldrar tillkommer äganderätten till hunden alltjämt din farbror. Vid ett sådant förhållande är din farbror alltså rättsligt sett ägare till hunden och har därmed rätt att ta tillbaka hunden.

Av frågan framgår att din farbror motsatt sig att överlåta hunden till dina föräldrar. Detta talar också för att det rättsförhållande som funnits, och fortfarande verkar bestå, mellan honom och dina föräldrar har varit ett lån av något slag av hunden. Som redan sagts innebär detta att äganderätten fortfarande tillkommer din farbror och han har således rätt att, beroende på hur hyresavtalet ser ut, ta tillbaka hunden närhelst han så önskar.

Besittningsskydd är ett begrepp som är hänförligt till hyresrättsliga frågor och regleras i 12 kap. 46 § jordabalken (JB). Någon "besittningsrätt" till lös egendom finns inte.

Den enda möjligheten för dina föräldrar att lagligen kunna behålla hunden mot din farbrors vilja är att äganderätten genom den mångåriga skötseln av hunden, med tillhörande utgifter, kan anses ha övergått till dina föräldrar. Av den information som tillhandahållits i din fråga skulle dock ett sådant resonemang vara att föra för långt. Som tidigare framhållits ligger äganderätten med största sannolikhet hos din farbror.

Jag hoppas detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss.

Med vänlig hälsning,

Rikard Wahlström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll