Arv

2012-04-29 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej, jag är gift och vi har ett gemensamt barn. Det finns även ett särkullsbarn på min makes sida. Om min make dör så har väl särkullsbarnet rätt till 25% direkt?. Är det 25% av dödsboet som gäller, eller kan han ställa krav om vad det är han vill ha (typ en specifik fastighet)? Om jag avlider först, går allt till min make för att sedan delas mellan barnen lika? Eller kan jag testamentera min del av "boet" till vårt gemensamma barn?
SVAR
Hej,

Det stämmer att särkullsbarnet har rätt till sitt arv direkt efter förälderns bortkomst och det givetvis blir 25 % av det som ingår i boet. Man gör i så fall en hypotetisk bodelning för att klargöra makens del i det gemensamma boet och då blir det 50 % av hans del i boet, som tillfaller särkullsbarnet. Det blir 25 % av det totala boet. Enligt ÄB 18:1 § blir man samägare till den egendomen som finns. Då ska man förvalta egendomen tillsammans med arvingarna. Han kan begära att han vill ha en del av fastigheten och då får man lösa tvisten med rättsliga medel genom att ansöka om en boutredningsman som sköter uppgiften, om man motsätter sig hans anspråk. Boutredningsmannens uppgift är att se till att alla får sina främst ekonomiska intressen i dödsboet.

Om du skulle avlida först tillfaller all din egendom din man, som har förfoganderätt över egendomen. Din del kommer dock alltid att tillfalla ert gemensamma barn efter din makes bortfall. Du kan dock skriva ett testamente som ger rätt till ert gemensamma barn att överta din del direkt efter din död.

Vänliga hälsningar
Kevin Öksuz
Kevin Öksuz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (474)
2022-01-09 Hur fördelas arvet när en bröstarvinge är avliden?
2022-01-04 Ärver mina barn mig eller även min fd. make som inte är deras fader?
2021-12-22 Efterlevande makes arvsrätt går före bröstarvingars arvsrätt
2021-12-05 Bröstarvingars arvsrätt

Alla besvarade frågor (98541)