Arv

Hej, jag är gift och vi har ett gemensamt barn. Det finns även ett särkullsbarn på min makes sida. Om min make dör så har väl särkullsbarnet rätt till 25% direkt?. Är det 25% av dödsboet som gäller, eller kan han ställa krav om vad det är han vill ha (typ en specifik fastighet)? Om jag avlider först, går allt till min make för att sedan delas mellan barnen lika? Eller kan jag testamentera min del av "boet" till vårt gemensamma barn?

Lawline svarar

Hej, Det stämmer att särkullsbarnet har rätt till sitt arv direkt efter förälderns bortkomst och det givetvis blir 25 % av det som ingår i boet. Man gör i så fall en hypotetisk bodelning för att klargöra makens del i det gemensamma boet och då blir det 50 % av hans del i boet, som tillfaller särkullsbarnet. Det blir 25 % av det totala boet. Enligt ÄB 18:1 § blir man samägare till den egendomen som finns. Då ska man förvalta egendomen tillsammans med arvingarna. Han kan begära att han vill ha en del av fastigheten och då får man lösa tvisten med rättsliga medel genom att ansöka om en boutredningsman som sköter uppgiften, om man motsätter sig hans anspråk. Boutredningsmannens uppgift är att se till att alla får sina främst ekonomiska intressen i dödsboet. Om du skulle avlida först tillfaller all din egendom din man, som har förfoganderätt över egendomen. Din del kommer dock alltid att tillfalla ert gemensamma barn efter din makes bortfall. Du kan dock skriva ett testamente som ger rätt till ert gemensamma barn att överta din del direkt efter din död. Vänliga hälsningar Kevin Öksuz
Kevin ÖksuzRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000