Eventuellt kontraktsbrott?

2012-04-29 i Avtal
FRÅGA
Jag har blivit avstängd från vidare träning på Easylife, Malmö efter en dispyt med en kvinna. Orsaken var att jag tilltalat kvinnan med för hög röst. Jag har betalat 2.195 kronor för träningen som började 17/1 2012 och slutade 27/3 2012. Kan jag få åtminstone en del av mina pengar tillbaka?
SVAR
Hej, tack för din fråga!

I första hand är det avtalet mellan dig och Easylife som reglerar era mellanhavanden. En grundläggande kontraktsprincip är att för det fall den ena kontraktsparten inte levererar enligt avtalet, den andra parten inte är skyldig att erlägga betalning. En oförmåga att leverera, i detta fall att inte ställa träningsmöjligheter till ditt förfogande, kan utgöra ett kontraktsbrott och det finns då inte någon skyldighet att betala för träningen. Ett kontraktsbrott är inte ett brott ur straffrättsligt perspektiv, och kan därmed inte leda till straff, men däremot civilrättsliga sanktioner som exempelvis, prisavdrag, avtalets hävning och/eller skadestånd.

Samtidigt kan det finnas bestämmelser i avtalet som reglerar förhållandet när en medlem uppträder inkorrekt och vilka påföljder som då kan inträda. Beroende på vad avtalet stipulerar härom kan det vara berättigat av dem att stänga av dig från fortsatt träning. Att de däremot samtidigt behåller dina inbetalade pengar skulle kunna ses som ett oskäligt avtalsvillkor eftersom det är onödigt betungande för dig som konsument. Något definitivt svar på frågan är emellertid inte möjligt att ge då avtalets innehåll samt detaljerna kring dispyten är okända.

Med vänliga hälsningar,

Carin Annerén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll