Barns rätt till laglott

Hej!Vill inte att mina bara ska ärva mej.Dom har väl rätttill viss del?Hur mycket har dom rätt till laglott?Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej! Det stämmer att dina barn har rätt till en viss del av din kvarlåtenskap (det som du lämnar efter dig). Detta regleras i ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637 ), och av ÄB 2:1 framgår det att kvarlåtenskapen ska delas lika mellan dina barn. Den del som de har rätt till enligt lag, och som du inte kan testamentera bort, är hälften av kvarlåtenskapen, den så kallade laglotten (ÄB 7:1). Det är endast barn och deras avkommor som har rätt till denna laglott (ÄB 2:1 andra stycket). Du kan välja att testamentera bort all din egendom, vilket innebär att dina barn måste påkalla jämkning enligt ÄB 7:3 för att få ut sin laglott. Om de inte gör detta inom sex månader från det att de delgivits testamentet förlorar de sin rätt och testamentet gäller då fullt ut (ÄB 7:3 tredje stycket). För upprättade av testamente finns vissa formkrav i 10 kapitlet som jag inte går in närmare på här, du får gärna höra av dig om du skulle vilja ha ett förtydligande angående detta.
Leo AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000