Rätt att ta del av allmänna handlingar

Hej, Jag undrar om det är möjligt att få information, om en viss person varit part en rättegång. Om ja, hur går man tillväga för att få ut denna information?

Lawline svarar

Hej och tack för Din fråga! En av svensk rätts viktigaste grundlagar är tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) och där stadgas bland annat handlingsoffentligheten. Enligt 2 kap 1 § TF ska varje svensk medborgare, till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning, ha rätt att taga del av allmänna handlingar. Domar faller in under definitionen av vad som är en allmän handling enligt 2 kap 3 § TF och det är således möjligt för Dig att få ut dem. Du har en rättighet att ta del av alla allmänna handlingar med undantag för sådana som enligt 2 kap 2 § TF sekretessbelagts eller på grund av annan omständighet inte får lämnas ut. Vidare enligt 2 kap 12 § ska en allmän handling som får lämnas ut på din begäran lämnas ut genast eller så snart det är möjligt på stället. Du har även rätt att skriva av handlingen, avbilda den eller ta den i anspråk för ljudöverföring. Mot fastställd avgift har Du även rätt att få en kopia på handlingen. Domar är allmänna handlingar och generellt även namn, omständigheter och andra uppgifter. I vissa särskilt känsliga mål kan det dock hända att namnuppgifter eller andra känsliga uppgifter sekretessbelagts. I sådana fall har Du rätt att få ut själva handlingen men den kommer att vara överstruken i de sekretessbelagda delarna. Mitt råd till Dig utifrån Din fråga är att du går till den domstol där målet varit och pratar med receptionen. De tingsrätter som jag varit i kontakt med har alltid varit väldigt hjälpsamma och de möter personer som begär ut allmänna handlingar varje dag. I vissa fall har de dock inte ett söksystem som tillåter att man söker på namn, men detta skiljer sig åt från domstol till domstol. Gå dit och prata med de så kommer Du att få all hjälp Du behöver! Vänliga Hälsningar, Giulia Burman
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”