Förskott på arv

Min pappa har sålt vår familjegård + mark till min ena bror för ett pris som då motsvarade taxeringsvärdetsvärdet. Ca 1/10 av det troliga värdet vid en ev. försäljning. Jag och min andra bror fick motsvarande pengar som det dåvarande taxeringsvärdet i kontanter. Är detta godkänt tillvägagångssätt? Vad gäller när min pappa avlider? Kan min bror då sälja gården och ensam behålla vinsten?

Lawline svarar

Hej, Din pappa har rätt att disponera sin egendom så som han önskar. Att han sålt familjegården till din bror till dåvarande taxeringsvärde är alltså juridiskt sett tillåtet. När din pappa avlider ska gåvor som han givit under sin livstid till bröstarvingar (arvingar i nedåtstigande led d.v.s. du och dina bröder) räknas som förskott på arv ( se 1 § 6 kap. Ärvdabalken). Eftersom din pappa sålt familjegården till underpris ska familjegården som din pappa sålt till din bror jämställas med gåva. Gåvan (marknadsvärdet vid försäljningen minus det som din bror betalade för familjegården) ska läggas till din pappas kvarlåtenskap vid hans frånfälle och således ska kvarlåtenskapen beräknas som om gåvan aldrig givits och sedan fördelas. Detta gäller inte om din pappa på något sett uttryckt att han inte vill att familjegården ska ses som förskott på arv. Skulle det vara så att gåvans värde (marknadsvärdet vid försäljningen minus det som din bror betalade för familjegården) överstiger din brors arvslott så är han inte skyldig att återbära det överstigande beloppet (se 4 och 5 §§ 6 kap. Ärvdabalken). Din bror är vad jag förstår på din fråga ägare av familjegården och har därför rätt att fritt förfoga över den. Han kan alltså ensam behålla vinsten om han väljer att sälja gården. Vänligen,
Sara SRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning