FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag21/04/2012

Överkursfond

Vid upprättande av ett aktieägaravtal i ett fåmansbolag skall två av fyra delägare tillföra sin andel, dvs 25%, i form av apportegendom. AK skall uppgå till 200 000 Kr. Två ägare tillför sin andel kapital i form av likvida medel, dvs 50 000 kr vardera. Två parter tillför sin andel AK i form av apportegendom, som värderas till 70 000 kr respektive 60 000 kr. Hur skall aktiekapitalets fördelning redovisas då samtliga skall äga 50 000 kr vardera i bolaget? Apportegendomen ger aktiekapitalet ett överskott på 30 000 kr. Får aktiekapitlet en överkursfond redan från starten eller betalar man ut mellanskillnaden till de två parte som tillför ett högre värde? Hur gör man i detta läge för att redovisa en korrekt fördelning då alla delägare skall bidra med 50 000 kr vardera?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. Om utgångspunkten är att ni är fyra delägare som ska äga 25% var i aktiebolaget, där aktiekapitalet ska uppgå till 200 000 kr, redovisar ni att delägarna bidrar med 50 000 kr vardera till aktiekapitalet. Apportegendomen som ger ett överskott på 30 000 kr redovisas då i bolagets överkursfond (som utgör fritt eget kapital för bolaget, vilket aktieägarna, under samförstånd råder förfoga fritt över). Detta innebär förstås att de delägare som tillskjutit medel till bolaget i form av apportegendom som är värd mer än det belopp som övriga delägarna betalat, har betalat mer för sin del av företaget än övriga delägare. Detta står dock delägarna fritt att göra om de så vill. Se även 3:5 a ÅRL - https://lagen.nu/1995:1554#K3 Vänligen
Angelica HageRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000