Ska låntagaren eller långivaren skriva under ett skuldebrev?

2012-04-21 i Skuldebrev
FRÅGA
Vem måste signa en revers (mellan två privatpersoner)? I de mallar jag sett finns enbart "namnteckning", men det framgår inte om det är låntagaren eller långivaren som ska signera.
SVAR
Hej

Ett skuldebrev, eller en revers som det också kallas, skrivs under av den som lånar något. I ett skuldebrev mellan två privatpersoner framgår det vem som är låntagare och ofta vem som är långivare, alltså till exempel: x är skyldig y en viss summa pengar som ska betalas enligt en viss avbetalningsplan. (Skuldebrevet kan även vara ett löpande skuldebrev och därmed vara ställt "till innehavaren", istället för till "y", vilket innebär att skuldebrevet kan överåtas till någon annan som sedan kan driva in pengarna.) Se mer om skuldebrev i Skuldebrevslagen: här.
Att låntagaren skriver under är egentligen ganska logiskt eftersom låntagaren därmed bekräftar sin skuld. Skulle långivaren skriva under och därmed bekräfta låntagarens skuld skulle bevisningen försvåras eftersom det i ett sådant fall skulle kunna vara möjligt för någon att skriva ett skuldebrev med innebörden att någon annan är skyldig denne pengar utan att denna andra personen har godkänt skuldförhållandet. Finns det bara rum för en namnteckning är det alltså låntagaren som ska skriva under.

Med vänliga hälsningar
Mari-Helen Schöllin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (143)
2020-08-27 Fråga om skuldebrev och nedsättning av pengar hos myndighet
2020-08-23 När måste jag betala min skuld?
2020-08-03 Kräva tillbaka penninglån av privatperson
2020-07-24 Avtal om skuld i förhållande till annan

Alla besvarade frågor (84379)