FrågaPROCESSRÄTTDomstol21/04/2012

Res Juridicata för områdesskydd

Grannen har av kommunen förelagts i dec 2010 att flytta en badtunna från strandskyddad område. Grannen överklagade till länsstyrelsen som fastställde kommunens beslut att tunnan ska flyttas inom 3 mån från dag för beslutet. Grannen flyttade tunnan inom tiden. Nu är han åtalad vid tingsrätten för att tunnan stod på strandskyddat område 2010, dvs för tiden före kommunens och länsstyrelsens beslut. Är det fråga om res judicata?

Lawline svarar

Hej Nej det rör sig inte om res juridicata eftersom länsrätten inte har behörighet att ta upp frågan om brott mot områdesskydd, 29 kap 2 § 2 pt Miljöbalken, så rättskraften omfattar alltså inte brottet.
Markus GidbarkRådgivare