Upprättande av testamente

Carl och Anna är ihop, men de är inte sambos eller gifta. Carl har två söner och Anna två döttrar. Carl och Anna äger hälften var av en fastighet. De vill via testamente få till en konstruktion som innebär att när den ena parten dör, så skall den andra parten ärva den avlidne partens del av fastigheten. De skriver varsitt testamente med lydelsen; ”Min andel av fastigheten med beteckning xxx skall tillfalla min partner med fri förfoganderätt. Om legatet avseende fastigheten inkräktar på mina bröstarvingars laglotter, så har min partner rätt att lösa ut dem, så att legatet kan utgå. Eventuell resterande del av min kvarlåtenskap skall tillfalla mina bröstarvingar”. Har ett testamente formulerat på det sättet den innebörd Carl och Anna avser?

Lawline svarar

Hej, Jag vill för det första påminna om formföreskrifterna för ett giltigt testamente. Enligt ärvdabalken (ÄB) krävs att testamentet bevittnas av två vittnen, som varit samtidigt närvarande och skrivit under dokumentet. Detta framgår av 10 kap. 1 § ÄB. Av samma kapitels 4 § får vittnena inte vara nära släkt med testatorn och inte heller vara dem som arvet testamenteras till. I övrigt är ovanstående testamentes innebörd relativt klar. Det bör möjligen preciseras vem partnern i respektive testamente är. Anna bör således skriva ut Carls namn, efter orden ”min partner”, och vice versa. Dessutom kan tilläggas att Carl och Anna bör komma ihåg att återkalla sina testamenten om dessa inte längre är önskvärda. Ett återkallande görs på samma sätt som ett upprättande - genom att ett dokument avfattas som uttrycker testatorns vilja och som bevittnas av två samtidigt närvarande personer - eller genom att den ursprungliga testamentshandlingen förstörs. Ett återkallande av den efterlevande partners testamente bör rimligtvis ske vid den förste partners död, så att detta testamente inte ställer till problem vid den senares bortgång. Ärvdabalken återfinns här: https://lagen.nu/1958:637 Med vänlig hälsning, Elin Sjörén
Elin SjörénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”