Presumtion om förskott på arv

Räknas efterskänkning av lån till barn som gåva. Kan det anses som förskott på arv?

Lawline svarar

Hej, Om förskott på arv finns bestämmelser i ärvdabalkens 6 kap. I detta kapitels 1 § föreskrivs att ”vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett”. Bestämmelsen innebär att det i svensk rätt presumeras (antas) att allting som ges till en bröstarvinge (arvlåtarens barn) under arvlåtarens livstid utgör förskott på arv. För att en efterskänkning av ett lån inte ska betraktas som ett förskott på arv, bör detta uttryckas i exempelvis en skrift som undertecknas av den som efterskänker lånet. Annars finns det ingenting som talar för att efterskänkningen inte varit menad som ett förskott på arv. Ärvdabalken återfinns här: https://lagen.nu/1958:637 Med vänlig hälsning, Elin Sjörén
Elin SjörénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”