Utmätning av samägd egendom

Hej! Min förälder har gått i borgen för en (tydligen) spelmissbrukare som vägrar betala av lånet, vilket har lett till att kronofogden dragits in. Min förälder äger ett hus tillsammans med sitt syskon, som blir underättad om allt som rör huset... Har kronofgden rätt att gå in och göra en utmätning på huset om det inte finns några papper på att den andra delägaren godkänt ett lån som skulle sätta hans egendom i fara?

Lawline svarar

Hej, Som huvudregel får egendom som två eller flera äger tillsammans, i det här fallet ett hus, utmätas för att betala den ena ägarens skulder, om den som vänt sig till Kronofogdemyndigheten för att driva in skulden begär att huset utmäts (detta kallas ”indragning” och regleras i 8 kapitlet 8 § av utsökningsbalken). Utmätning får ske om beloppet som kan tänkas flyta in är tillräckligt stort för att åtgärden ska anses försvarlig. Om det finns annan egendom som kan utmätas och som skulle innebära mindre besvär för din förälder, ska den användas i första hand (enligt 4 kapitlet 3 § utsökningsbalken). Kronofogdemyndigheten kan sedan sälja hela huset på exekutiv auktion. Ägarna får yttra sig över försäljningen, och om det finns synnerliga skäl för att avvakta kan man få försäljningen uppskjuten viss tid (enligt 6 § samägandelagen). Din förälders andel av pengarna får användas till att betala skulden. Den andra ägaren (syskonet) får behålla resten av pengarna, alltså så stor del av pengarna som motsvarade hans/hennes andel i huset. Om de t.ex. äger huset med lika stora delar (50/50) får 50 % av pengarna från försäljningen användas till att betala skulden, medan din förälders syskon får behålla resterande 50 %. Nyligen tog högsta domstolen ställning till om det gick att genom avtal mellan ägarna undanta sådan här samägd egendom från exekutiv försäljning. Det enda sättet att helt undvika indragning är om gäldenären (i det här fallet din förälder) fick sin andel i huset utan att betala för den (t.ex. genom en gåva eller liknande) och att ägarna (i det här fallet de båda syskonen) vid tiden då de fick huset avtalade om försäljningsförbud. Lycka till! Vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Exekutiv försäljning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo