FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag20/04/2012

Bolagsavtal i handels- och kommanditbolag

Hej! Varför är det viktigt att delägarna i ett handels bolag eller kommanditbolag skriver ett bolagsavtal?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. Först och främst kan konstateras att ett bolag måste föreligga för att lagen om handelsbolag och enkla bolag (se https://lagen.nu/1980:1102) som bland annat är tillämplig på bolagsformerna kommanditbolag och handelsbolag, ska bli tillämplig. Bolagsbegreppet kräver att: - ett rättsförhållande ska vara grundat på avtal mellan delägarna, - att det föreligger ett bolagssyfte som är gemensamt för delägarna, och - att delägarna ska vara förpliktade att verka för detta ändamål. Avtalskravet innebär inte att bolagsavtalet måste vara skriftligt eller ens muntligt, det räcker med konkludent handlande, dvs. att bolagsmännen agerar på ett visst sätt för samma mål. men praktiska skäl talar för att bolagsavtalet sätts på pränt. Inbördes tvister mellan bolagsmännen löses vanligen genom bolagsavtalet, dvs. tvister löses genom att en granskning av vad som är avtalat sker. Lagen innehåller dock inte regler om vad bolagsavtalet ska innehålla, men tvister löses smidigare om delägarna, deras förpliktelser och bolagssyftet framgår av avtalet. Enligt äldre rätt uppkom ett handelsbolag enbart genom bolagsavtalet, detta är inte längre fallet då bolagsförhållandet nu mer måste skrivas in i handelsregistret, registreringsmyndigheten kan därför kräva att delägarna preciserar verksamheten i bolagsavtalet. Ett kommanditbolag är ett handelsbolag i vilket en eller flera bolagsmän har förbehållit sig att inte svara för bolagets förbindelser med mera än han har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget. En sådan bolagsman kallas kommanditdelägare. Annan bolagsman i kommanditbolaget kallas komplementär. När det gäller kommanditbolag utgår lagen från att kommanditdelägaren har en passiv roll. Aktiviteten är vanligen begränsad till fullgörandet av överenskommen insats i bolaget. I centrum står således frågan om kommanditdelägarens insats och andel i bolagets överskott. Därför är det i dessa bolag viktigt att kommanditdelägarens insats preciseras i bolagsavtalet. Det bör framgå av avtalet insatsernas antal, natur, värde och tidpunkt för dess tillskjutande. Vänligen
Angelica HageRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000