FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt20/04/2012

Allmänt om den svenska upphovsrätten för fotografier och illustrationer

Hej ! Jag har lite frågor angående upphovsrätt för fotografier och illustrationer. Jag har läst lite om hur det fungerar i Usa med 'public domain' etc. Är det en liknande upphovsrätt i Sverige ? När anses verk vara gamla nog att falla utanför copyright i Sverige ? Är det olika kriterier för fotografier och illustrationer? Med vänlig hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! I Sverige gäller att den som skapat ett fotografiskt eller illustrerat verk har upphovsrätt till detta från och med verkets tillkomst, ingen särskild registrering eller dylikt krävs för att upphovsrätten ska uppstå (se 1 kap 1 § Upphovsrättslagen, https://lagen.nu/1960:729#P1S1). De kriterium som finns för att ett foto eller en illustration ska utgöra ett "verk" i denna lags mening och således kunna omfattas av upphovsrätt är att det är originellt och självständigt utformat, dvs t.ex. fotot måste uppnå ett krav på verkshöjd. Man brukar här ta ledning av att ställa sig frågan om verket är så originellt och självständigt att inte två personer helt oberoende av varandra kan antas åstadkomma/skapa samma eller nästan samma sak. I Upphovsrätten ingår en förfoganderätt och en ideell rätt. Förfoganderätten innefattar en rätt att förfoga över verket genom att sprida exemplar av verket ifråga och göra det tillgängligt för allmänheten enligt 1 kap 2 § i Upphovsrättslagen. Den ideella rätten innebär att upphovsmannen ska anges då verket görs tillgänglig för allmänheten (i den omfattning och på sådant sätt som god sed kräver), se 1 kap 3 § Upphovsrättslagen. Så länge skaparen till verket har upphovsrätt får endast verket framställas och användas i begränsad omfattning, t.ex. enbart för privat bruk eller i undervisningssyfte, se 2 kap 12 och 14 §§ i Upphovsrättslagen (https://lagen.nu/1960:729#P12S1). Efter att ett litterärt eller konstnärligt verk utgivits får de ex. som omfattas av utgivningen visas offentligt ( 2 kap 20 § Upphovsrättslagen). Dock gäller alltid upphovsmannens rätt att anges i den omfattning som sägs 1 kap 3 § (se 2 kap 11 § Upphovsrättslagen https://lagen.nu/1960:729#P11S1). Upphovsrätten till verk gäller som huvudregel i 70 år efter det att upphovsmannen avlidit, se 4 kap 43 § Upphovsrättslagen (https://lagen.nu/1960:729#P43S1). Vänliga hälsningar,
Emma LampeRådgivare
Hittade du inte det du sökte?