Sambo och arvsrätt

Hej!Vad står jag om min sambo dör.Huset är skrivit på honom.Vi har ett gemensamt barn.Jag har 2st barn sedan innan.Vi är i en familjtvist med hans syster o föräldrar om just detta hus o dess tomt. Han säger att jag sitter säkert.pågrund av att vår gemensama dottern(hon är 11 år).Hon blir klart arvtagerska.Vad står jag då?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. Sambor ärver inte varandra. Däremot har man rätt till bodelning enligt 18 § Sambolagen (SamboL). I bodelningen ska samboegendom ingå. Samboegendom är bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning. Om din sambo köpte huset för att ni ska bo där tillsammans utgör det samboegendom. Om han däremot ägde huset innan ni blev sambos eller inte förvärvade det för gemensamt bruk det inte samboegendom och ska i det fallet inte ingå i en eventuell bodelning. I bodelningen dras respektive sambos skulder av mot respektive samboegendom. Därpå läggs kvarvarande samboegendom samman och delas lika 16 § SamboL. Den som bäst behöver bostaden ska få den på mot avräkning mot sin lott. En förutsättning för att en sambo skall få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skälig enligt 16 § SamboL. En sådan omständighet kan vara att man har barn. Bröstarvingar (barn) är närmsta arvtagare enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB). Om din sambo har fler barn än er gemensamma dotter är dessa också bröstarvingar. Bröstarvingar ska ha lika del av arvet. Om det saknas bröstarvingar tar arvlåtarens föräldrar hälften var av arvet enligt 2 kap 2 § 1 st ÄB. Är någon av föräldrarna döda delar arvslåtarens syskon på den förälderns lott enligt 2 kap 2 § 2 st ÄB. Det betyder att er gemensamma dotter ärver huset framför din sambos övriga släktingar. Du säger att det pågår en tvist kring huset, då jag inte vet vad den gäller kan jag inte avgöra hur den påverkar utgången av situationen om din sambo skulle avlida. Dina möjligheter att få ta del av huset avgörs av om huset utgör samboegendom. I andra hand är er gemensamma dotter samt andra eventuella bröstarvingar arvtagare framför hans föräldrar och syster. Ni kan upprätta ett testamente där din sambo testamenterar huset till dig. Det kan du läsa mer om här: https://lagen.nu/1958:637#K10 Hoppas att du känner att du fick svar på dina frågor, hör gärna av dig igen om du har ytterligare funderingar.
Ester SandgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”