LVM

Hej! Vi skriver för tillfället en c-uppsats om ett boende för missbrukare och för personer med psykisk ohälsa. Vi har fått veta att detta boende tar emot personer med §27, vad innebär detta? Vilken lag finns denna paragraf med i?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Lagen som reglerar detta är lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Det finns LVM-hem som reglerar både vård för missbrukare samt vård för psykiatriska besvär. Att boendet tar emot personer med § 27 innebär att de tar emot personer enligt 27 § LVM. Den stadgar att det är Statens institutionsstyrelse som ska besluta om den intagne ska beredas tillfälle att vistas utanför LVM-hemmet för vård i annan form. Socialnämndens uppgift är att se till att den vården anordnas. Om förutsättningarna för sådan vård inte finns kan missbrukaren hämtas tillbaka till hemmet. Detta innebär att missbrukaren under en del av vårdtiden kan bo utanför institutionen. Med vänliga hälsningar, Samira Kousha
Samira KoushaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000