Återta ideelt arbete, respektive kräva betalning

2012-04-14 i Avtal
FRÅGA
Hej! Jag utvecklade för något år sedan ett datorprogram ideellt åt en förening. Jag har vänner som arbetar i föreningen vilket gjorde att jag ställde upp att göra detta ideellt. Nu har dock föreningen visat sig vara helt oförmögen och ovillig att hantera den psykosociala arbetsmiljön vilket har fått till följd att flera av mina vänner nu är sjukskrivna. Jag vill inte stöda en sådan förening. Mina frågor är då. 1. Har jag rätt att "återta" mitt arbete genom att avinstallera programvaran och förbjuda dem att använda den? 2. Har jag rätt att i efterhand ta betalt för konsultarvode?
SVAR
Hej,

Rätten till literära verk och liknande, där datorprogram räknas in, regleras av Lag om Upphovsrätt till Literrära och konstnärliga verk (se 1 §, punkt 2). Lagen hittar du här: här

Enligt lagen innebär upphovsrätten en rätt att framställa exemplar av ett verk, att överföra verket till allmänheten, samt rätten att angivas som upphovsman då verket överförs till allmänheten. Se 2:a och 3:e paragraferna.

Svar 1: När du väl har framställt ett exemeplar, i enlighet med din upphovsrätt, och sedan överlåtit exemplaret till en juridisk person, vilket en förening är, så äger du inte längre förfoga över exemplar. Föreningen har inte rätt att framställa fler exemplar, men exemplaret som du har överlåtit äger den helt och hållet. Om det inte ursprungligen var avtalat att du skulle kunna ta tillbaka exemplaret under särskilda omständigheter så finns det inget juridiskt stöd för att du skall kunna gör det nu.

Svar 2: Om ni har kommit överrens om att du skall arbeta ideelt så har du inte rätt att sedan kräva betalning. Inom arbetsrätten har man rätt att få betalt för utfört arbete, men då förrutsätt att det varit kvalificerat arbete för en verklig arbetstagare och inte ideelt arbete i en förening.
Thomas Hefner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll