FrågaAVTALSRÄTTAvtal14/04/2012

Återta ideelt arbete, respektive kräva betalning

Hej! Jag utvecklade för något år sedan ett datorprogram ideellt åt en förening. Jag har vänner som arbetar i föreningen vilket gjorde att jag ställde upp att göra detta ideellt. Nu har dock föreningen visat sig vara helt oförmögen och ovillig att hantera den psykosociala arbetsmiljön vilket har fått till följd att flera av mina vänner nu är sjukskrivna. Jag vill inte stöda en sådan förening. Mina frågor är då. 1. Har jag rätt att "återta" mitt arbete genom att avinstallera programvaran och förbjuda dem att använda den? 2. Har jag rätt att i efterhand ta betalt för konsultarvode?

Lawline svarar

Hej, Rätten till literära verk och liknande, där datorprogram räknas in, regleras av Lag om Upphovsrätt till Literrära och konstnärliga verk (se 1 §, punkt 2). Lagen hittar du här: https://lagen.nu/1960:729 Enligt lagen innebär upphovsrätten en rätt att framställa exemplar av ett verk, att överföra verket till allmänheten, samt rätten att angivas som upphovsman då verket överförs till allmänheten. Se 2:a och 3:e paragraferna. Svar 1: När du väl har framställt ett exemeplar, i enlighet med din upphovsrätt, och sedan överlåtit exemplaret till en juridisk person, vilket en förening är, så äger du inte längre förfoga över exemplar. Föreningen har inte rätt att framställa fler exemplar, men exemplaret som du har överlåtit äger den helt och hållet. Om det inte ursprungligen var avtalat att du skulle kunna ta tillbaka exemplaret under särskilda omständigheter så finns det inget juridiskt stöd för att du skall kunna gör det nu. Svar 2: Om ni har kommit överrens om att du skall arbeta ideelt så har du inte rätt att sedan kräva betalning. Inom arbetsrätten har man rätt att få betalt för utfört arbete, men då förrutsätt att det varit kvalificerat arbete för en verklig arbetstagare och inte ideelt arbete i en förening.
Thomas HefnerRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning