FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsskifte14/04/2012

Klander av testamente och arvsskifte

Hej! Jag har en fråga när testamente samt bouppteckning inte längre kan klandras. I vårt fall saknas vilja att dela ett arv, men allt är klart, bouppteckning medmera, vad begär jag hos Domstol och hur?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Vad gäller klander av testamente finns reglerna i 14 kap. i ärvdabalken (ÄB). I 14 kap. 5 § anges att om en arvinge vill göra gällande att ett testamente är ogiltigt på grund av exempelvis testamentet inte är giltigt till formen eller den som upprättade det gjorde det under psykisk störning ska göra det inom sex månader från att delgivning har skett. Från det att du har blivit delgiven innehållet i testamentet har du alltså sex månader på dig att klandra det. Man kan inte klandra en bouppteckning på samma sätt. Däremot kan du som dödsbodelägare klandra arvskiftet. Detta ska ske inom fyra veckor från att du blev delgiven bouppteckningen. På www.domstol.se kan du se vilken tingsrätt du tillhör och vart du ska vända dig. Länk till ärvdabalken: https://lagen.nu/1958:637 Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Med vänliga hälsningar
Kerstin EifrémRådgivare
Hittade du inte det du sökte?