FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt09/04/2012

Vårdnadshavare och förmyndare vid föräldrars död

Hej. Jag undrar vart jag kan hitta blanketter gällande ny vårdnadshavare om jag och mitt barns pappa skulle omkomma? Vi vill gärna ha detta på papper och undrar även hur vi gör med hans sparkonto för att försäkra oss om att pengarna verkligen går till honom. Som vi gjort nu så finns det ingen åldersgräns när han får tillgång till kontot utan jag och fadern måste gemensamt ta ut pengar till ändamålet, men om vi inte finns vem får då tillgång till kontot? Tacksam för svar

Lawline svarar

Tack för din fråga. Jag utgår från att er son är under arton, och därmed omyndig, och inte själv får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser, 9 kap 1 § föräldrabalken (1949:381), FB. Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och en av dem dör, skall den andra föräldern ensam ha vårdnaden. Om båda föräldrarna dör, skall rätten på anmälan av socialnämnden eller när förhållandet annars blir känt anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare, 6 kap 9 § FB. Vem som då blir vårdnandshavare är alltså inte något ni ska eller får bestämma, utan detta bestäms av domstol. Tala med socialnnämnden i er kommun och fråga om det finns möjlighet att lämna önskemål och synpunkter redan nu. Precis som övrig kvarlåtenskap ärver ert gemensamma barn pengarna på kontot om ni dör, om den ene dör och ni är gifta tillfaller dock kvarlåtenskapen den efterlevande maken innan detta sker. Liknande regler gäller för sambor. Se 1 kap 1 §, 2 kap 1 § och 3 kap 1-2 §§ ärvdabalken (1958:637) samt sambolagen (2003:376). Den som har hand om en underårigs ekonomiska förhållanden, inklusive dennes konton, är inte vårdnadshavaren, utan barnets förmyndare. Föräldrar som är barnets vårdnadshavare är också dennes förmyndare, och den eller de som vid föräldrars död förordnas till vårdnadshavare, blir likaså dennes förmyndare, 10 kap 2-3 §§ FB. Skall efter föräldrarnas död förmyndare förordnas för en underårig och har föräldrarna eller en av dem gett till känna vem de önskar till förmyndare, skall denna person förordnas om det inte är olämpligt, 10 kap 7 §. Källa lagtext: lagen.nu
Lars BålmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”