Rätt för förhandstecknare att frånträda förhandsavtalet efter dröjsmål med tillträdet

Vi har förhandavtal på en nyproducerad brf-lägenhet. Bygget är fördröjt p.g.a. svårigheter med försäljningen. Hur lång avvikelse från avtalets inflyttningstid måste vi accepteras innan avtalet kan betraktas som brutet av byggaren?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Enligt 5 kap. 8 § första stycket 2 bostadsrättslagen (BRL) får en förhandstecknare efter uppsägning genast frånträda förhandsavtalet om upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tiden för upplåtelsen. I propositionen till bostadsrättslagen uttalas att upplåtelsen bör komma till stånd i nära anslutning till den i avtalet angivna tidpunkten (se prop. 1990/91:92 s. 187). Orsaken till fördröjningen spelar mindre roll, så länge dröjsmålet inte beror på förhandstecknaren själv. Uttrycket "skälig tid" ska enligt samma proposition tolkas tämligen restriktivt, dvs. upplåtelsen bör komma till stånd i nära anslutning till den i avtalet beräknade tidpunkten för tillträdet. Det går alltså inte att uttala någon konkret tid för att förhandstecknaren ska få frånträda förhandsavtalet. En förhandstecknare ska dock, som framgått av uttalandena i propositionen, inte behöva tåla en alltför stor avvikelse från avtalad tidpunkt för tillträdet. Jag hoppas detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”