Fråga om skuld hos privatperson.

Fråga om skuld hos privatperson! Min son och hans ex har separerat, hon har begärt bodelning och det väntar min son svar på just nu. Dom kommer inte överens utan är bittra ovänner. Hon är skyldig min son ca:18000 kr. Det finns inga skrivna papper på det, men min son har bevis som kontoutdrag på överföringar till hennes konto. Och ett par sms där hon skriver att han ska få tillbaks pengarna när hon kan betala. Räcker det som bevis? Hon har inga pengar och ett dåligt betalt arbete. Finns det något sätt att gå tillväga så han får tillbaka sina pengar? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! Om din sons ex (gäldenären) inte frivilligt vill betala tillbaka sin skuld kan han använda sig av reglerna om betalningsföreläggande för att få till stånd en exekutionstitel, vilket är en förutsättning för utmätning enligt 3 kap. 1 § 8 mom. Utsökningsbalken (UB)(https://lagen.nu/1981:774). Regler om betalningsföreläggande återfinns i Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BFL) (https://lagen.nu/1990:746). Förfarandet vid betalningsföreläggande är avsett för ostridiga krav på betalning, vilket innebär att gäldenären är medveten om sin skuld men inte frivilligt betalar tillbaka vad denne är skyldig. För att kunna ansöka om ett betalningsföreläggande måste följande förutsättningar vara uppfyllda; 1) fordran ska avse pengar 2) sista betalningsdatum för fordran måste passerat 3) fordran ska vara förlikningsbar, vilket innebär att din son och hans ex själva disponerar över avtalet sinsemellan. Avtalet i förevarande fall uppfyller detta krav. Färdiga blanketter och mer information finner du på Kronofogdemyndighetens hemsida (http://www.kronofogden.se/fordigsom/villfabetalt/hurgorjag/betalningsforelaggande.4.14db52b102ed4e5fe380005212.html). Efter att ansökan om betalningsföreläggande inkommit till Kronofogdemyndigheten skickas ett föreläggande till gäldenären (25 § BFL) varpå denne har 10 dagar på sig att bestrida fordringen. Skulle gäldenären inte bestrida fordringen kommer Kronofogdemyndigheten att meddela ett utslag i enlighet med ansökan (42 § BFL). Detta utslag fungerar sedan som en exekutionstitel och verkställighet kommer att ske utan att din son behöver ansöka om detta (2 kap. 1 § 3 st. UB). Skulle gäldenären bestrida fordringen inom den angivna tidsfristen kan Kronofogdemyndigheten inte meddela något utslag. Din son kan då begära att ärendet överlämnas till tingsrätten (33-34 §§BFL). I tingsrätten prövas huruvida det föreligger en fordran eller ej. Skulle tingsrätten komma fram till att det föreligger en fordran och förpliktar gäldenären att betala, kan din son använda denna dom som en exekutionstitel som Kronofogdemyndigheten, på hans ansökan, kan verkställa. Huruvida den ovan nämnda bevisningen är tillräcklig i en domstolsprövning är omöjligt att förutsäga då jag omöjligt kan förutse hela processens innehåll. Jag hoppas att mitt svar kan vara till hjälp och önskar dig lycka till. Med vänlig hälsning, Emil Görrel
Emil GörrelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo