Möjligheten att överklaga beslut om att inte få ta del av allmän handling

FRÅGA
Hej,jag försöker få Kommun V att skicka över kopior på avtalet mellan V-H AB - X AB, och Kommun V - Y AB,renhållningsavtal,men dom trilskas och säger nej,jag vet att jag har rätt att få kopior på detta men hur gör jag?
SVAR
Hej och tack för din fråga!

I 2 kap. 1 § i Tryckfrihetsförordningen (här) stadgas att varje svensk medborgare ska ”ha rätt att ta del av allmänna handlingar”. I 2 kap. 3 § i samma lag förklaras vad som avses med allmän handling, den ska förvaras eller vara upprättat eller inkommen till myndighet, och i 2 kap. 5 § i samma lag fasställs att i kapitlet som är i fråga likställs riksdag och kommunal församling med myndighet.

I 2 kap. 3 § i Offentlighets- och sekretesslagen (här) ser man dessutom att det som gäller i Tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter även gäller för bland annat aktiebolag där kommuner eller landsting utövar ett rättslig bestämmande inflytande.

Huvudregeln är, precis som du säger, att du har rätt att ta del av dessa handlingar då de förvaras hos kommunen, förutsatt att det inte finns skäl att begränsa rätten att ta del av dessa (skäl till begränsningar; se 2 kap. 2 § Tryckfrihetsförordningen).

Vid en begäran om att ta del av allmänna handlingar är kommunen skyldig att behandla denna skyndsamt (se 2 kap. 12 och 13 §§ i Tryckfrihetsförordningen här). I 2 kap. 15 § Tryckfrihetsförordningen (här) anges att om en myndighet (annan än riksdag och regering) avslår en begäran om att få ta del av allmänna handlingar så kan den som sökt ta del av handlingen/handlingarna föra talan mot beslutet. I Offentlighets- och sekretesslagens 6 kap. 7 § (här) stadgas att en enskild får överklaga beslut av myndighet om att inte lämna ut handling till den enskilde. Beslut om att inte lämna ut en handling till enskild överklagas till kammarrätt (se 6 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslagen).

Vänliga hälsningar,

Emma Lampe
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (389)
2022-01-17 Begäran om utdrag ur annans belastningsregister
2021-12-31 Hur kan jag ta reda på om en person har fler barn?
2021-12-31 Hur begär jag ut kopia av polisanmälan?
2021-12-29 Hur gör man för att beställa en gammal dom?

Alla besvarade frågor (98481)