Verkställighet av dom om vårdnad

Jag och min fd har 2 barn. Vi har en dom på hur barnen skall bo. Min fd undanhåller nu mina barn från mig och bryter därmed mot domen. Vad skall jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. Om du försökt få kontakt med din föredetta utan lycka, kan du vända dig till tingsrätten där barnen har sin hemvist för att ansöka om verkställighet av domen. Detta innebär att tingsrätten beslutar om verkställighet att barnen ska överlämnas, vilket oftast förenas med vite. Alltså blir din fd skyldig att betala böter ifall hon fortsättningsvis bryter mot domen och vägrar att överlämna barnen i enlighet med vad domstolen dömt. Som sista utväg kan även polismyndigheten kopplas in för ett tvångsöverlämnande av barnen. Dock är det barnens bästa som alltid prioriteras av rätten i situationer som dessa, varför man alltid i första hand försöker få till ett frivilligt överlämnande av barnen. Viktigt att nämna är att barnens ålder spelar roll. I tidigare lagstiftning stod uttryckligen att en dom inte kunde verkställas mot ett barns vilja om barnet fyllt 12 år. Nuvarande lagstiftning fastställer att verkställighet inte får ske mot barnets vilja, om barnet nått en sådan ålder och mognad att dess vilja bör beaktas. Verkställighet får i dessa fall endast ske mot barnets vilja om rätten finner det nödvändigt av hänsyn till barnets bästa. Detta betyder alltså att verkställighet kanske inte kan ske, i det fall barnen är tillräckligt gamla och mogna och de endast vill bo hos din fd. Lagstöd för ovan sagda (Föräldrabalken 21 kap.) hittar du här: https://lagen.nu/1949:381#K21 Med vänliga hälsningar,
Saba RazaviRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000