FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott18/03/2012

Våldsamt motstånd

Hej, i Fredags var jag ute på krogen och blev väldigt full, jag minns ingenting från tidigt på kvällen tills jag vaknar upp i en fyllecell. När jag blir utsläppt berättar polisen för mig att jag gjort våldsamt motstånd och sagt att jag ska döda dom, och att jag har väldigt tur om jag inte blir anmäld. Jag minns ingenting, men är inte en sån person så kan inte tro att det är sant. Vad händer ifall dom väljer att göra en anmälan? Hur lång tid tar det? Vad blir påföljderna? Är en 19årig tjej.

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga. Enligt 17 kap 4 § Brottsbalken (BrB) gäller att den som genom att sätta sig till motvärn eller med våld försöker hindra någon i hans myndighetsutövning, ska dömas för våldsamt motstånd till böter eller fängelse i högst sex månader. (Se https://lagen.nu/1962:700#K17) Exempel på våldsamt motstånd är handlande som innebär att tränga undan en befattningshavare (så som polis), att rycka något från honom, att stänga in honom eller rycka eller slita i hans kläder. De vanligaste fallen av våldsamt motstånd är att någon, som har omhändertagits, vid bortförandet spjärnar emot med händer och fötter, klänger sig fast vid något föremål eller försöker rycka sig loss. Om en anmälan skulle göras, ska en förundersökning inledas, denna utmynnar vidare antingen i att åtal väcks alternativt att förundersökningen läggs ner, åtalsunderlåtelse. Hur lång processen blir varierar mycket från fall till fall och det går inte att på förhand prognostisera. Straffet i ett enskilt fall kan dock bestämmas först efter att s.k. straffmätning och påföljdsval har ägt rum (om åtalväckts och en fällande dom blir utgången), om detta se 29-30 kap BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K29). Jag kan inte bedöma vad ett eventuellt straff i ditt fall skulle kunna bli utan tillgång till mer information om brottet och din situation, men vanligen blir påföljden böter för denna typ av brott. Hoppas svaret har varit till hjälp. Vänligen
Angelica HageRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”