Inbördes testamente

Far och mor hade ett testamente där det stod att den efterlevande hade "Fri förfoganderätt" Kan min mor på något sätt styra vad som ska hända med huset hon äger och bor i. Hon har en vilja om vem av oss syskon som ska ha huset. Vad ska hon göra? Vi är två syskon.

Lawline svarar

Hej, Att ärva med fri förfoganderätt innebär att arvtagaren (din mor) har rätt att fritt disponera över egendomen men är bunden av testamentet avseende arvsrätten efter dennes död. Din mor får med andra ord till exempel sälja eller ge bort den ärvda egendomen men inte testamentera bort egendomen. Så länge någon av bröstarvingarnas (du och ditt syskon) laglotter inte kränks så kan din mor fritt förfoga över den ärvda egendomen. Väljer hon att ge bort egendom till någon av er under sin livstid läggs motsvarande gåvans värde till kvarlåtenskapen vid er mors frånfälle. Utifrån den summan beräknas bröstarvingarnas laglotter. Se 3 § 3 kap. Ärvdabalken. Vänligen,
Sara SRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning