Hyresvärdens ansvar för eventuella fel i hyresrätten

Har tidigare ställt frågan men inte fått något svar. Kan jag räkna med något svar? Vattenskada pga att vatten runnit ner i luftventil - konstig och ovanlig händelse - förmodligen är det regnvatten som kommit in i luftventilen. Vem är ansvarig att sådant inte händer - hyresgäst? Hyresvärd?

Lawline svarar

Jag beklagar att du inte erhöll svar på din tidigare fråga. Vi tar emot många frågor dagligen och försöker hinna med att svara på alla dessa så gott vi kan. Vad gäller din fråga, regleras den i 12 kap Jordabalken (1970:994)(JB). Det åligger hyresvärden (HV) att åtgärda skador och brister i hyresgästens bostad. Precis som du säger, är HV ersättningsskyldig för de skador som han inte kan visa inte beror på hans försummelse. Bevisbördan ligger därmed på HV och det är relativt svårt att bevisa att det inte ligger honom till last. Min uppfattning är att det inte är en olyckshändelse då en luftventil släpper igenom regnvatten. Detta är enligt mig en felkonstruktion och du som hyresgäst bör inte stå till svars för den bristen. Om sedan HV anser att luftventilen/installationen av luftventilen är av undermålig kvalité eller dylikt, kan han vända sig till försäljaren/installatören med ett krav om de pengar han behövt lägga ut för att reparera skadan. Om HV, trots tillsägelse från din sida, vägrar att laga luftventilen, kan du se till att laga den på HV: s bekostnad. För den tid din lägenhet är i bristfälligt skick, kan du ha rätt till nedsättning av hyran. Alla dessa åtgärder förutsätter naturligtvis att problemet med luftventilen ligger HV till last. Mitt råd till dig är dock att först kontakta hyresnämnden. Lämna in en ansökan hos hyresnämnden så kan de förhoppningsvis meddela ett åtgärdsföreläggande, vilket innebär att HV föreläggs att avhjälpa felet (täta luftventilen t.ex.) samt ge dig ytterligare råd. Mvh, Charley Nyström Tesch
Charley Nyström TeschRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000