Testamentstolkning

För cirka 30 år sedan köpte ett av flera syskon en fastighet för taxeringsvärdet av sina föräldrar. För att kompensera övriga syskon har det skrivits ett testamente om att var och ett dessa övriga syskon vid föräldrarnas frånfälle först ska tillgodoräknas ett belopp på 200 000 kronor vardera av arvslotten och övrig del av arvslotten ska fördelas lika mellan alla syskonen. Dessa 200 000 kronor var vid tillfället ett betydande belopp men är idag i princip ingenting, och som överhuvudtaget inte alls står i proportion till fastighetens värdeutveckling. Fråga: Kan övriga syskon hävda och få rätt att de 200 000 ska uppräknas med konsumentindex/inflation utan att det anges i testamentet att så ska göras?

Lawline svarar

Hej! Utifrån hur du beskriver läget så har dina föräldrar velat dela sin kvarlåtenskap lika mellan barnen. För att kompensera fastighetsaffären kan man möjligtvis anta att de ville att de 200 000 kr borde skrivas upp för att det skulle bli "lika" mellan barnen. Men utgångspunkten vid tolkning av testamente är just ordalydelsen i testamentet och det tycks uttrycka väldigt tydligt att de ska erhålla 200 000 kr. Skulle det dock finnas vissa oklarheter i testamentet ska tolkningen ske enligt 11 kap. 1 § ÄB _"att åt testamente skall ges den tolkning som må överensstämma med testators vilja"_ Det betyder att man lägger ordalydelsen (viljeförklaringen) åt sidan och istället tittar på testators vilja. Vilket tycks ha varit att dela kvarlåtenskapen på ett rättvist sätt. Är testamentet tillräckligt tydligt talar mycket för att man kommer att gå på ordalydelsen istället för testators vilja. Jag rekommenderar att ni tar kontakt med en jurist som är verksam inom familjerätt som får läsa testamentet i sin helhet och utifrån det skapa sig en bättre bild. Lycka till!
Oscar SundholmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning