Förhörsprotokolls offentlighet

FRÅGA
En person som häktats misstänkt för brott mot kvinnofridslagen samt barnpornografi. Häktningen skedde 2005. Det ledde inte till något åtal, utan lades ned. Personen vill nu få ta del av förhörsprotokoll - hur går man till väga? Kan man förvägras detta?
SVAR
Hej, och tack för din fråga

Förhörsprotokoll som utgör del i förundersökning blir offentliga handlingar enligt 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighetsprincipen, då beslut tas om att väcka åtal eller beslut om nedläggning av förundersökning tas. Enligt 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen (TF) gäller offentlighetsprincipen för allmänna handlingar hos svenska myndigheter. Det innebär att varje svensk medborgare har rätt att ta del av de handlingar som inkommit eller upprättats hos en svensk myndighet och som förvaras hos myndigheten. Utgångspunkten är enligt 2 kap. 12-13 §§ TF att en allmän handling ska tillhandahållas på stället eller att en kopia/avskrift ges ut mot en fastställd avgift.

I vissa fall gäller dock att allmänna eller enskilda intressen motiverar en inskränkning av offentlighetsprincipen. En allmän handling kan i sådant fall bli sekretessbelagd. Enligt 2 kap. 2 § TF får rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas om det är påkallat med hänsyn till vissa i den nyssnämnda paragrafen preciserade skyddsintressen. Undantag från offentlighetsprincipen kan bland annat ske för att skydda enskildas personliga och ekonomiska förhållanden.

Enligt 2 kap. 14 § TF ska en begäran att få ta del av en allmän handling göras hos den myndighet där handlingen förvaras. Vid begäran hos myndigheten (åklagarmyndigheten i ditt fall) får du information om du kan ta del av handlingen eller om den är sekretessbelagd. En sekretessprövning kommer då att göras för att avgöra om handlingarna kan lämnas ut till dig eller om din framställning ska avslås. Om det inte finns något som talar för att de allmänna handlingarna ska vara belagda med sekretess så har du rätt att få tillgång till dem.

Se närmre om Tryckfrihetsförordningen: här

Vänligen
Angelica Hage
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (390)
2022-01-18 Banksekretess - tvist i ARN?
2022-01-17 Begäran om utdrag ur annans belastningsregister
2021-12-31 Hur kan jag ta reda på om en person har fler barn?
2021-12-31 Hur begär jag ut kopia av polisanmälan?

Alla besvarade frågor (98708)