Anonym anmälan enl. 14:1 SOL

2012-03-09 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! skolan har gjort en anmälan "barn far illa" om min handikappade son.Han är arg i skolan handikappet är adhd+autism+dyslexi. Anmälan har inte skrivits under av nån.Gäller den ändå eller måste anmälaren skriva under. Det är ju en rektor som lämnat in anmälan.
SVAR
Hej,

jag antar att anmälan som gjorts är enl. 14 kap 1 § Socialtjänstlagen (se. här )

Om rektorn anmält i egenskap av privatperson behöver denne inte skriva under anmälan, en privatperson kan göra en anonym anmälan.

Har rektorn däremot anmält i egenskap av rektor gäller 14 kap 1 § 2 st.
Den som är skyldig att anmäla enligt 14 kap. 1 § 2 eller 3 st. får inte anmäla anonymt.

Om en myndighet eller en enskild tjänsteman underlåter att anmäla trots att
det är befogat anses det som tjänstefel enligt brottsbalken.

Angående huruvida anmälningsskyldigheten är fullgjord trots avsaknad av underskrift kan jag tyvärr inte svara på.

För ytterligare information rekommenderar jag socialstyrelsens handbok "Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn". Du finner den här: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-101-1#

Vänligen,


Anton Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1461)
2020-05-31 Vårdnadshavare vägrar lämna ifrån sig barnen, umgängessabotage
2020-05-31 Får barnet bestämma hur ofta barnet träffar umgängesföräldern?
2020-05-31 Kan jag utöka umgängestiden?
2020-05-31 Får en vårdnadshavare själv bestämma vem som ska hämta på förskolan?

Alla besvarade frågor (80666)