Överklaga erkänd fortkörningsböter

2012-03-09 i Strafföreläggande
FRÅGA
Åkte in i en fartkontroll med laserpistol. Jag godkände hast.överträdelsen på plats. Nu har jag ångrat mig och vill bestrida det hela. Kan jag göra det via brev eller på annat sätt.
SVAR
Hej!När du godkände hastighetsöverträdelsen avsade du dig din rätt till prövning vid en domstol. Det finns det ingen rätt till ett ordinärt överklagande eftersom det har samma rättskraft som en lagakraftsvunnen dom. Men du kan hävda att:1) Det föreligger grund för resning, 58 kap 2 § Rättegångsbalken (RB) (se här). Det kan vara att någon omständighet eller bevis som kan frikänna dig inte har framkommit tidigare och att det därför finns synnerliga skäl att pröva frågan på nytt.2) Den viljeförklaring du gjort ska ogiltighetsförklaras, 59 kap 6 § RB. Det kan antingen vara att polismannen gjorde något fel vid ärendets behandling, att det godkännande du gav inte är en giltig viljeförklaring eller att det inte överensstämmer med lag.Men både 1) och 2) är mycket svåra att vinna så det är förmodligen inte värt bekymret att ens försöka.Men vill du klaga ska du göra det skriftligen till den tingsrätt som kan ta upp prövningen inom ett år, 59 kap 7 § RB för 2). Eller skriftligen till högsta domstolen inom ett år efter du fick reda på den nya omständigheten för resning, 58 kap 4 § RB för 1).Med vänliga hälsningar
Markus Gidbark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (109)
2021-12-22 Kan jag godkänna och betala in strafföreläggande för att slippa rättegång som åklagare beslutat?
2021-12-21 Kan man dra tillbaka sitt erkännande?
2021-10-28 Följdfråga angående strafföreläggande
2021-10-28 Kan jag ta tillbaka mitt godkännande om strafföreläggande?

Alla besvarade frågor (98496)