FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott08/03/2012

Brukat doping i land där det inte är kriminaliserat - Kan man dömas för ansvar i Sverige?

Hej ville bara höra med er angående en fråga om doping. Jag vet att det är olagligt, men min fråga är,,, om jag har använt doping i ett annat land som tex, Serbien eller norge där det är lagligt, kan jag då straffas i sverige om dom ber mig lämna ett test, och om det nu visar positivt vad händer efter som jag brukat detta i ett annat land. Vore tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! Detta är inte en helt lätt fråga, men följande gäller. Enligt Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, https://lagen.nu/1991:1969, 2 §, får inte medel som anges i 1 § brukas annat än för medicinskt eller vetenskapligt ändamål. Annat brukande är kriminaliserat, se 3 §. Enligt 2 kap. 2 § Brottsbalken (1962:700) gäller att för brott som begåtts +utom riket +döms efter svensk lag och vid svensk domstol, om brottet begåtts av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige. Detta gäller dock inte om gärningen är fri från ansvar enligt lagen på gärningsorten, vilket varit fallet här. Om det är så att du skulle testas för doping i Sverige och provet skulle vara positivt för doping, så bör du inte kunna dömas för brukande i Sverige då själva brukandet skett i ett land där det inte var kriminaliserat.
Stefan FagerbringRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo