Personskada uppkommen på fartyg - Möjlighet till skadestånd?

Jag halkade på matrester under julbuffe på ett svenskflaggat kryssningsfartyg på svenskt vatten. Enligt rederiet kan jag inte kräva skadestånd då det är Sjölagen som gäller och inte Skadeståndslagen. "Man får räkna med att sånt händer annars får vi gå o städa hela tiden" var deras ursäkt. Jag fick ett 2.5 cm stort sår under ögonbrynet som blir ett fult ärr. Stämmer det att det inte går att få nåt skadestånd enligt Sjölagen? Mvh Päivi

Lawline svarar

Hej! Följande gäller. Det stämmer att Skadeståndslagen (1972:207) inte är tillämplig i det här fallet då den är subsidiärt tillämplig, utan istället ska reglerna om skadestånd i Sjölagen (1994:1009), https://lagen.nu/1994:1009, tillämpas. Enligt 15 kap. 17 § Sjölagen gäller att en bortfraktare (rederiet) är ansvarig för personskada som drabbar en passagerare på grund av en händelse under resan, om skadan har vållats genom fel eller försummelse av bortfraktaren eller någon som han svarar för. Att inte städa bort matrester från golvet vid en julbuffé torde i normala fall utgöra ett fall av försumligt agerande. Vidare gäller enligt 15 kap. 20 § Sjölagen att bortfraktaren har ett +presumtionsansvar+. Med detta menas att för att undgå ansvar måste bortfraktaren visa att skada som avses i 15 kap. 17 § inte har orsakats genom fel eller försummelse av honom eller någon som han svarar för. För att skadeståndsskyldighet ska föreligga krävs det även att skadan är adekvat, med dettas menas att skadan kan anses ha varit en "beräknelig" följd utav det försumliga agerandet. Skadan torde i detta fall vara adekvat. Enligt 5 kap. 1 § första stycket 3 Skadeståndslagen ska skadestånd till den som har tillfogats personskada omfatta ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Du kan alltså få ersättning för ärrbildningen. Du kan se även avgörandet ARN 1996-6160.
Stefan FagerbringRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Strikt ansvar? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”