Bodelning och arv

Mor till avliden son , han hade inga barn, som före sin död uttryckt muntligen till sin mor att han vill att hans sambo skall ha alla tillgångar efter honom. Vad för sorts handling skall modern upprätta för att allt skall gå smidigt och korrekt till inför bouppteckningen?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! När ett samboförhållande upphör på grund av den ena sambons frånfälle, ska den efterlevande sambon begära bodelning inom ett år. Då delas samboegendomen lika mellan samborna. Vad som ingår i samboegendomen är den gemensamma bostaden och bohaget, förutsatt att det förvärvats för gemensam användning. Se sambolagen, https://lagen.nu/2003:376. Sambor ärver dock inte varandra. Eftersom din son inte hade några barn är det föräldrarna som ärver hälften var av det som föll på din sons lott efter bodelningen, ärvdabalken 2 kap. 2 §. Om din sons far inte är i livet träder er sons syskon och syskonbarn in i hans ställe. Finns inga syskon eller syskonbarn får du hela arvet. Länk till ärvdabalken: https://lagen.nu/1958:637 Det finns alltså ingen handling som du kan upprätta, utan sambolagens och ärvdabalkens regler skall följas vid bouppteckningen efter din son. Hoppas att mitt svar har hjälpt dig! Med vänliga hälsningar
Kerstin EifrémRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning