FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt06/03/2012

God man eller vårdnadshavare

Är God Man åt ett ensamkommande flyktingbarn. Vad är Skillnad i uppdraget om jag skulle bli förordnad vårnadshavare både juridiskt samt ekomomisk

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! En person kan få en god man tilldelad av många olika anledningar, men oftast för att få hjälp med att klara av sin vardag. En god man utses av tingsrätten och ska bla, i den mån det framgår av dennes förordnande, bevaka rätten för den person de är god man för, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person. Se mer i föräldrabalken (FB) 12 kap vilka dina uppgifter som god man är. En särskilt förordnad vårdnadshavare kan utses i vissa fall, FB 6 kap. 9-10 §§. Då ska en person som är lämpad att ge barnet den omvårdnad, trygghet och fostran som behövs. Det är socialnämnden i den kommun där barnet vistas som ansöker om särskilt förordnad vårdnadshavare. För mer information, se Sveriges kommuner och landstings hemsida: http://ensamkommandebarn.skl.se/kommunensansvarensamkommande/sarskilt_forordnad_vardnadshavare Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Med vänliga hälsningar
Kerstin EifrémRådgivare