Skadeståndets omfattning vid skada på hund

Vår hund har blivit biten av en lösspringande hund, och der fordrades två veterinärbesök och smärre kirurgiska ingrepp för att få ordning på skadorna rent akut. Är hundägaren, förutom vetrinärkostnaden, skyldig att ersätta mig för förlorad förvärvsinkomst och reskostnader? Vidare så ljuger och slingrar sig vållanden något otroligt, och har till och med försökt helt försvinna när de trodde att det inte skulle gå att spåra dem. Därför räknar jag med att det här går till tingsrätt. Kan jag på något sätt lida ekonomisk förlust i samband med rättegång, förutsatt att det kan styrkas att hundangreppet ägt rum?

Lawline svarar

Hej! Vid skada på husdjur räknas dessa till sakskador i Skadeståndslagen. Skadestånd för sakskador omfattar: 1) sakens värde eller reparationskostnader och värdeminskning, 2) annan kostnad till följd av skadan, 3) inkomstförlust… (se 5 kap. 7 § Skadeståndslagen https://lagen.nu/1972:207 ). Reparationskostnader blir vid skada på husdjur att likställa med veterinärkostnader. Du har dessutom enligt andra och tredje punkten i samma paragraf möjlighet att begära ersättning för dina resekostnader och förlorad förvärvsinkomst. Vad som även gäller när det är en hund som orsakat skadan är att ägaren till hunden har strikt ansvar för skador som orsakats av denna och ska ersätta dessa skador även om ägaren i sig inte vållat skadan. Detta gäller enligt 19 § stycke 1 i Lagen om tillsyn över hundar och katter (https://lagen.nu/2007:1150 ). Vid tvistemål i tingsrätt är det den part som förlorar målet som får ersätta motparten för dennes rättegångskostnader (se 18 kap. 1 § Rättegångsbalken https://lagen.nu/1942:740 ). Skulle det alltså vara omöjligt eller svårt att visa att det är just denna lösspringande hund som orsakat skadorna på din hund finns risken att du får betala motpartens rättegångskostnader. I och med det strikta ansvar som gäller för hundägare behövs dock inget bevis kring att ägaren i sig vållat skadan. Med vänliga hälsningar,
Emma LampeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”