FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott29/02/2012

Straff för urkundsförfalskning

Jag egentillverkade en tågbiljett värd ca 2200 kr och blev påkommen när jag reste med den. Jag fick prata med polis och de fann mig skäligen misstänkt för urkundsförfalskning. Hur räknas straffet för ett sånt här brott ut?

Lawline svarar

Hej David! Det är väldigt många omständigheter som påverkar när man ska bedöma påföljd för ett brott. I ditt fall handlar det om urkundsförfalskning, vilket regleras i 14 kap. 1 § Brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700. Är det att anse som en ringa urkundsförfalskning är det istället 2 § som gäller. Gör man sig skyldig till urkundsförfalskning kan man få fängelse från 14 dagar upp till 2 år. Blir man istället dömd för ringa urkundsförfalskning är det böter eller fängelse upp till 6 månader. Det är trots allt rätten som kommer avgöra ditt straff, och de måste ta hänsyn till många aspekter. Du anger inte din ålder, men i 29 kap. 7 § brottsbalken ska åldern beaktas när en person som är under 21 år begår brott. Detta kan göra att rätten får döma till lindrigare straff än vad som är angett för brottet. Rätten kommer också att beakta den skada kräkning eller fara som gärningen inneburit. Även tidigare brottslighet beaktas. Så det är svårt att säga vad domstolen kommer att döma till utifrån dina uppgifter. Det finns dock en presumtion mot fängelse, vilket innebär att domstolarna ska sträva efter att inte döma till fängelse (blir istället villkorlig dom eller skyddstillsyn). Har du inte blivit dömd för något tidigare, och rätten anser brottet som relativt lindrigt kan det luta åt att det blir villkorlig dom och dagsböter, men det är som sagt upp till rätten att avgöra! Med vänliga hälsningar
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?