FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente29/02/2012

Kan efterlevande make testamentera bort den först avlidne makens syskons rätt till arv?

När min farmor och farfar dog, ärvde min pappa och hans bror allt, 50% var. Min farbror var gift utan barn och de hade sedan tidigare äktenskapsförord. Min farbror dog strax efter, men banken sa då, att faster skulle ha kvar hans egendom tills hon dog, vilket har skett nu. Min faster har skrivit ett testamente där min pappa ej är med. Vad händer med min farbrors egendom och förmögenhet? Vissa av farbrors saker har min faster sålt, fick hon det? Mycket tacksam om ni kan svara på detta. Mvh

Lawline svarar

Hej Jag vill börja med att berätta att jag tolkar det som att du kallar din farbrors fru för faster, och att jag uppfatta din information som att det bara är din pappa och din farbror som är syskon med varandra. Med denna utgångspunkt blir mitt svar följande: Det är riktigt att din farbrors fru skulle ha kvar din farbrors egendom till dess hon avlidit, se 3 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB. När hon sedan går bort uppkommer frågan om någon arvinge till din farbror, ur den första eller andra arvsklassen, lever. I första arvsklassen är bröstarvingar till din farbror och i den andra arvsklassen är din farbrors föräldrar och syskon (inklusive halvsyskon). I detta fall förstår jag det som att den enda som tillhör en sådan arvsklass, som är vid liv, är din pappa. Eftersom en arvinge finns ska en del av arvet efter din farbrors fru tillfalla din pappa, enligt 3 kap. 2 § ÄB. Denna arvsrätt får inte testamenteras bort, se 3 kap. 2 § ÄB. se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1. Din pappa har således rätt till sitt arv efter sin bror. Hur stor del av arvet efter din farbrors fru som ska tillfalla din pappa beror på hur stor andel av farbrorns frus totala tillgångar vid hans bortgång som utgjorde farbrorns kvarlåtenskap. Se 3 kap. 2 § 1 och 3 st. ÄB. Angående frågan om din farbrors fru hade rätt att sälja saker som tillhörde din farbror, så är svaret att hon har fri förfoganderätt över hans egendom till dess hon avlider. Det finns en regel som säger att den efterlevande maken inte väsentligen får minska sin egenom, genom gåva eller liknande, utan tillbörlig hänsyn till arvtagarna efter den först avlidne maken, men det finns inget förbud mot att sälja sakerna. Se 3 kap. 3 § ÄB. Med vänliga hälsningar
Mari-Helen SchöllinRådgivare