FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott29/02/2012

Objektiva och subjektiva ansvarsfrihetsgrunder

Hej, jag undrar vad som menas med objektiv ansvarsfrihetsgrund?, är alla ansvarsfrihetsgrunder objektiva?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga Innebörden av begreppet ansvarsfrihetsgrund är att en person som brutit mot en lag slipper straffrättsligt ansvar för detta. Ansvarsfrihetsgrunder kan delas in i *objektiva* och *subjektiva* sådana. De objektiva ansvarsfrihetsgrunderna innebär att en förbjuden handling under vissa omständigheter blir att betrakta som laglig. Om jag tvingas slå in dörren till ett hus för att rädda en person som håller på att brinna inne anses jag inte göra mig skyldig till något brott. Jag har nämligen handlat i nöd för att rädda liv, och att orsaka viss materiell förstörelse är då försvarligt. Den objektiva ansvarsfrihetsgrunden _nöd_ är tillämplig, se 24:4 Brottsbalken. Utöver nöd är även _nödvärn _(24:1 BrB), _laga befogenhet_ (24:2 BrB) och _samtycke_ (24:7 BrB) objektiva ansvarsfrihetsgrunder. De subjektiva ansvarsfrihetsgrunderna innebär att man ibland kan undgå straffrättsligt ansvar även om det inte finns någon objektiv ansvarsfrihetsgrund. Det enklaste exemplet på subjektiv ansvarsfrihet är s.k. _putativt nödvärn_, upplevt nödvärn. Vi tänker oss att jag är på väg hem en mörk kväll när min bror plötsligt hoppar fram och riktar en oladdad luftpistol mot mitt huvud. Han är förstås bara ute efter att skoja och något verkligt hot existerar inte, men eftersom jag inte känner igen honom och inte kan se att det pistolliknande föremålet är en ofarlig leksak upplever jag mig vara utsatt för ett livsfarligt hot. Jag tar därför till diverse skrevsparkar och knytnävslag för att avväpna honom och brotta ner honom på marken. Eftersom det objektivt sett inte fanns något hot har jag här gjort mig skyldig till misshandel. Eftersom jag var övertygad om att mitt liv var i fara är dock den subjektiva ansvarsfrihetsgrunden putativt nödvärn tillämplig. Andra subjektiva ansvarsfrihetsgrunder är _excess_ (24:6 BrB), _förmans befallning_ (24:8 BrB) samt _straffrättsvillfarelse_ (24:9 BrB). Sammanfattningsvis kan man säga att de objektiva ansvarsfrihetsgrunderna är omständigheter som gör en _handling_ mindre klandervärd, medan subjektiva ansvarsfrihetsgrunder gör _personen_ som utför handlingarna mindre klandervärd. Ansvarsfrihetsgrunder rymmer ofta svåra gränsdragningsproblem. Det finns gränser för hur mycket våld man får använda även i en nöd/nödvärnssituation, samtycke innebär inte att man får göra vad som helst mot en annan människa osv. Det finns många rättsfall där olika ansvarsfrihetsgrunder ställts på sin spets. Har du mer detaljerade frågor om när en viss ansvarsfrihetsgrund kan vara tillämplig är du välkommen med en ny fråga. Jag lägger in en länk till Brottsbalken nedan: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm Vänligen,
Georg DellborgRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo