Klander av testamente

Jag och min bror skrev på ett testamente och ett kompliment på baksidan att vi har blivit delgivna detta testamente/kompliment med för behåll för våra lag lotter kan vi klandra dessa dokument?

Lawline svarar

Hej, När ni skriver under en delgivning innebär det att ni intygar att ni tagit del av testamentet. Er rätt att klandra testamentet går inte förlorad. Vill ni klandra testamentet ska ni göra detta inom 6 månader från delgivningen. Se 5 § 14 kap. Ärvdabalken. Om du och din bror är barn till den avlidna och vill jämka testamentet för att få ut er laglott ska påkallandet av jämkningen ske inom 6 månader efter delgivningen. Att påkalla jämkning kan göras genom att meddela testamentstagaren om sitt anspråk eller genom att väcka talan mot denne. Se 3 § 7 kap. Ärvdabalken. Vänligen,
Sara SRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning