Umgänge mot barnets vilja

2012-02-26 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,jag har en dotter på 14 år och hon har sitt ständigt boende hos mig,hur skall jag göra när min dotter vägrar att prata med sin pappa i telefon och även träffa honom,vi har talat om detta för honom och jag och min dotters pappa har gemensam vårdnad, men nu vill inte min dotter varken träffa honom eller prata med honom i telefon,han pressar henne med att hon skall åka ner till örebro där han bor,kan jag vägra honom med att hon inte vill träffa honom, jag menar detta med umgänge,kan jag vägra honom med detta?jag kan ju inte tvinga min egen dotter med att hon måste träffa honom och prata med honom i telefon när hon inte vill. Hur skall jag göra i detta fall? Med snabba svar tack!
SVAR
Hej och tack för din fråga.

Utgångspunkten är att umgänget är barnets rättighet, inte föräldrarnas och därför är barnets inställning till umgänget av stor vikt. Med detta vill jag ha sagt att det inte finns någon skyldighet för boendeföräldern att ”tvinga” barnet att umgås med den andra föräldern. Intressen som rättvisa mellan föräldrar kan inte anses ha företräde framför principen om barnets bästa.

Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Se 6 kap 2a § i Föräldrabalken (FB). Även andra intressen får beaktas, men principen om barnets bästa ska vara avgörande.?Faktorer såsom barnets ålder, mognadsgrad och egna inställning bör särskilt beaktas. Däremot har båda föräldrarna ett gemensamt ansvar att se till att barnets rätt till umgänge med den föräldern som den inte bor med tillgodoses så långt som möjligt. Se 6 kap 15 § andra stycket i FB (här).

Sammanfattningsvis skulle jag råda er att uppmuntra er dotter att besöka fadern, men om dottern inte har viljan att upprätthålla en kontakt med sin far bör man respektera hennes vilja. Hennes ålder är också en faktor som talar för att hennes vilja bör beaktas.

Hoppas jag har bidragit till viss klarhet i frågan. Eventuella följdfrågor är alltid välkomna.
MvH
Mitar Marjanovic

Mitar Marjanovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93199)